Get Adobe Flash player
Các Ban Ngành Trường Chúa Nhật Chúa Nhật 10.10.2010


Chúa Nhật 10.10.2010

Chỉ mục bài viết
Chúa Nhật 10.10.2010
LỚP THANH NIÊN
LỚP THIẾU NIÊN
LỚ PTHIẾU NHI
Tất cả các trang

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 10.10.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các Ông

Bài 25: Cam Kết Thờ Phượng Chúa

Ô. Hồ Phước

12


Các Bà

Bài 25: Cam Kết Thờ Phượng Chúa

C. Hồ Thị Hiệp

34


Tráng Niên

Bài 25: Cam Kết Thờ Phượng Chúa

A. Trương Văn Hải

12


Thanh Niên

Bài 39: Con Sông Phước Hạnh

A. Lê Thành An

9


Thiếu Niên Bài 9: Mi-chê A. Lê Thành Tín 6

Thiếu Nhi

Bài 9: Bày Tỏ Đức Tin Với Người Khác

C. Đinh Thị Hoàng Khánh

8


Vãng Lai Bài 25: Cam Kết Thờ Phượng Chúa C. Phước Đức
27

LỚP CÁC ÔNG, LỚP CÁC BÀ, LỚP TRÁNG NIÊN, VÃNG LAI

BÀI 25: CAM KẾT THỜ PHƯỢNG CHÚA
Kinh Thánh: Ê-sai 1 :10-20
Câu gốc: "Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình;
hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp,
làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người góa bụa."
Ê-sai 1 :17

Bài học:

I.  Những lễ nghi rườm rà vô nghĩa (Ê-sai 1 :10-15a)

A.  Lời kêu gọi của Chúa
B.  Chúa không đẹp lòng
C.  Chúa không đoái xem

II.  Lời kêu gọi sửa đổi (Ê-sai 1:15b-20)

A.  Thay bất công bằng công chính
B.  Kinh nghiệm sự tẩy rửa của Chúa
C.  Đầu phục thay vì bất tuân