Get Adobe Flash player
Các Ban Ngành Trường Chúa Nhật Chúa Nhật 03.10.2010


Chúa Nhật 03.10.2010

Chỉ mục bài viết
Chúa Nhật 03.10.2010
LỚP THANH NIÊN
LỚP THIẾU NIÊN
LỚ PTHIẾU NHI
Tất cả các trang

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 03.10.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các Ông

Làm Bài Ôn Tháng 9/2010

A. Bùi Văn Quang

13


Các Bà

Làm Bài Ôn Tháng 9/2010

C. Trần Huy Khiêm

34


Tráng Niên

Làm Bài Ôn Tháng 9/2010

A. Trương Văn Hải

14


Thanh Niên

Bài 38: Người Chăn Chiên

C. Ông Thị Chuyên

6


Thiếu Niên

Bài 8: Người Đàn Bà Góa Ở Sa-rép-ta

C. Nguyễn Thị Song Xuân

6


Thiếu Nhi

Bài 8: Ảnh Hưởng Tốt Đến Người Khác

C. Nguyễn Thị Kim Hoa

8


Vãng Lai Làm Bài Ôn Tháng 9/2010 C. Võ Thị Nhàn 16

LỚP CÁC ÔNG, LỚP CÁC BÀ, LỚP TRÁNG NIÊN, VÃNG LAI

BÀI ÔN THÁNG 9-2010