Get Adobe Flash player


Lịch Giữ Xe 7-12 Năm 2010

LỊCH GIỮ XE HỘI THÁNH TIN LÀNH ĐÀ LẠT

THÁNG 07-> 12 NĂM 2010

THỜI GIAN

NHÓM GIỮ XE

TÊN

THÁNG 7

4-07-2010

Nhóm 3

Anh Khoa – Hữu Quý – K’Lạt

11-07-2010

Nhóm 4

Thiên Phú – Công Huy – Tri Thức

18-07-2010

Nhóm 1

Kim Nhật – Quang Tuấn

25-07-2010

Nhóm 2

Ngọc Danh – Krăjãn Sinh – Duy Dũng

THÁNG 8

1-08-2010

Nhóm 3

Anh Khoa – Hữu Quý – K’Lạt

8-08-2010

Nhóm 4

Thiên Phú – Công Huy – Tri Thức

15-08-2010

Nhóm 1

Kim Nhật – Quang Tuấn

22-08-2010

Nhóm 2

Ngọc Danh – Krăjãn Sinh – Duy Dũng

29-08-2010

Nhóm 3

Anh Khoa – Hữu Quý – K’Lạt

THÁNG 9

5-09-2010

Nhóm 4

Thiên Phú – Công Huy – Tri Thức

12-09-2010

Nhóm 1

Kim Nhật – Quang Tuấn

19-09-2010

Nhóm 2

Ngọc Danh – Krăjãn Sinh – Duy Dũng

26-09-2010

Nhóm 3

Anh Khoa – Hữu Quý – K’Lạt

THÁNG 10

3-10-2010

Nhóm 4

Thiên Phú – Công Huy – Tri Thức

10-10-2010

Nhóm 1

Kim Nhật – Quang Tuấn

17-10-2010

Nhóm 2

Ngọc Danh – Krăjãn Sinh – Duy Dũng

24-10-2010

Nhóm 3

Anh Khoa – Hữu Quý – K’Lạt

31-10-2010

Nhóm 4

Thiên Phú – Công Huy – Tri Thức

THÁNG 11

7-11-2010

Nhóm 1

Kim Nhật – Quang Tuấn

14-11-2010

Nhóm 2

Ngọc Danh – Krăjãn Sinh – Duy Dũng

21-11-2010

Nhóm 3

Anh Khoa – Hữu Quý – K’Lạt

28-11-2010

Nhóm 4

Thiên Phú – Công Huy – Tri Thức

THÁNG 12

5-12-2010

Nhóm 1

Kim Nhật – Quang Tuấn

12-12-2010

Nhóm 2

Ngọc Danh – Krăjãn Sinh – Duy Dũng

19-12-2010

Nhóm 3

Anh Khoa – Hữu Quý – K’Lạt

26-12-2010

Nhóm 4

Thiên Phú – Công Huy – Tri Thức


NỘI QUY:

  1. 1. Có mặt trước 7h sáng.
  2. 2. Xếp xe ngay thẳng, tránh trầy xước xe.
  3. 3. Vắng mặt phải báo trước cho người cùng nhóm.
  4. 4. Ngày lễ hoặc ngày truyền giảng thuộc tuần của nhóm nào thì nhóm đó giữ xe.


DANH SÁCH BAN GIỮ XE

1. ĐINH KIM NHẬT                      0933.016.456

2. NGUYỄN QUANG TUẤN           0933.419.414

3. TRẦN NGỌC DANH                  0985.208.665

4. KRĂJÃN SINH                          0979.768.460

5. TRẦN DUY DŨNG                     0907.552.311

6. ĐÀO DUY ANH KHOA              0633.902.945

7. NGUYỄN HỮU QUÝ                  0926.450.507

8. K’LẠT                                         0978.430.739

9. TRẦN THIÊN PHÚ

10. LÊ CÔNG HUY                        0953.211.501

11. BÙI VĂN TRI THỨC                0125.795.0103