Get Adobe Flash player


Lịch Cắm Hoa 2012

BẢNG PHÂN CÔNG

NGÀY THÁNG NHÓM PHỤ TRÁCH Ghi chú
THÁNG 01
01-01-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tiệc Thánh
08-01-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
15-01-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
22-01-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tết Nguyên Đán
29-01-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
THÁNG 02
05-02-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Tiệc Thánh
10-02-2012 BA NHÓM CÙNG LÀM LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ
19-02-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Truyền Giảng
26-02-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
THÁNG 03
04-03-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Tiệc Thánh
11-03-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
18-03-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
25-03-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Truyền Giảng
THÁNG 04
01-04-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tiệc Thánh
05-04-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Lễ Thương Khó - Tiệc Thánh
08-04-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Lễ Phục Sinh - Truyền Giảng
15-04-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
22-04-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Truyền Giảng
29-04-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
THÁNG 05
06-05-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tiệc Thánh
13-05-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
17-05-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Lễ Thăng Thiên
20-05-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
27-05-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Đức Thánh Linh Giáng Lâm, Truyền GiảngTHÁNG 06
03-06-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Tiệc Thánh
10-06-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Ngày Thiếu Nhi Tin Lành
17-06-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
24-06-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Truyền Giảng
THÁNG 07
01-07-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tiệc Thánh
08-07-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Kỷ Niệm Tin Lành Đến Việt Nam
15-07-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
22-07-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Truyền Giảng
29-07-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
THÁNG 08
05-08-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Tiệc Thánh
12-08-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Ngày Kinh Thánh
19-08-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
26-08-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Truyền Giảng
THÁNG 09
02-09-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tiệc Thánh
09-09-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Ngày Cơ Đốc Giáo Dục
16-09-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
23-09-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Truyền Giảng
30-09-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
THÁNG 10
07-10-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Tiệc Thánh
14-10-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Thanh Thiếu Niên Tin Lành
21-10-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Truyền Giảng
28-10-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
THÁNG 11
04-11-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tiệc Thánh
11-11-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Trung Tráng Niên Tin Lành
18-11-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
25-11-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Truyền Giảng
THÁNG 12
02-12-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Tiệc Thánh
09-12-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
16-12-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
23-12-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Giáng Sinh
30-12-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh