Get Adobe Flash player


Lịch Cắm Hoa 2013

BẢNG PHÂN CÔNG

NGÀY THÁNG NHÓM PHỤ TRÁCH Ghi chú
THÁNG 03
03-03-2013

Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Lan Anh

Tiệc Thánh
10-03-2013 Vương Giao, Ngọc Quyên, Thúy Phượng, Bích Thùy Phụ Nữ Tin Lành
11-03-2013 Cắm hoa chung Hội Đồng Phụ Nữ Tỉnh Lâm Đồng
17-03-2013 Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
24-03-2013 Phương Thúy, Ngọc Quyên
28-03-2013 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Lan Anh Thương Khó, Truyền Giảng
31-03-2013 Vương Giao, Ngọc Quyên, Thúy Phượng, Bích Thùy Phục Sinh
THÁNG 04
07-04-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung Tiệc Thánh
14-04-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh
21-04-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng
28-04-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung Truyền Giảng
THÁNG 05
05-05-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh Tiệc Thánh
09-05-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng Lễ Thăng Thiên
12-05-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung Hiếu Kính Cha Mẹ
19-05-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh Đức Thánh Linh Giáng Lâm
26-05-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng Truyền Giảng
THÁNG 06
02-06-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung Tiệc Thánh
09-06-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh Ngày Thiếu Nhi Tin Lành
16-06-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng
23-06-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung Truyền Giảng
30-06-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh
THÁNG 07
07-07-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng Tiệc Thánh
14-07-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung Kỷ Niệm Tin Lành Đến Việt Nam
21-07-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh Truyền Giảng
28-07-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng
THÁNG 08
04-08-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung Tiệc Thánh
11-08-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh Ngày Kinh Thánh
18-08-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng
25-08-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung Truyền Giảng
THÁNG 09
01-09-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh Tiệc Thánh
08-09-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng Ngày Cơ Đốc Giáo Dục
15-09-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung
22-09-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh Truyền Giảng
29-09-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng
THÁNG 10
06-10-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung Tiệc Thánh
13-10-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh Thanh Thiếu Niên Tin Lành
20-10-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng
27-10-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung Truyền Giảng
THÁNG 11
03-11-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh Tiệc Thánh
10-11-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng Trung Tráng Niên Tin Lành
17-11-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung
24-11-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh Truyền Giảng
THÁNG 12
01-12-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng Tiệc Thánh
08-12-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung
15-12-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh
22-12-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng
24-12-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung Giáng Sinh
29-12-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh