Get Adobe Flash player


Lịch Cắm Hoa 2011

BẢNG PHÂN CÔNG

NGÀY THÁNG NHÓM PHỤ TRÁCH Ghi chú
THÁNG 01
02-01-2011 Thái An, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Tiệc Thánh
09-01-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
16-01-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
23-01-2011 Thái An, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
30-01-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
THÁNG 02
03-02-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên Tết Nguyên Đán
06-02-2011 Thái An, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Tiệc Thánh
13-02-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
20-02-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên Truyền Giảng
27-02-2011 Thái An, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
THÁNG 03
06-03-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tiệc Thánh
13-03-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên
20-03-2011 Thái An, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
27-03-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Truyền Giảng
THÁNG 04
03-04-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên Tiệc Thánh
10-04-2011 Thái An, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
17-04-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
21-04-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên Lễ Thương Khó - Tiệc Thánh
24-04-2011 Thái An, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Lễ Phục Sinh - Truyền Giảng
THÁNG 05
01-05-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tiệc Thánh
08-05-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên
15-05-2011 Thái An, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
22-05-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Truyền Giảng
29-05-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên
THÁNG 06
02-06-2011 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Lễ Thăng Thiên
05-06-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tiệc Thánh
12-06-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên Ngày Thiếu Nhi Tin Lành
19-06-2011 Hoàng Khánh, Ngọc Quyên
26-06-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Truyền Giảng
THÁNG 07
03-07-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên, Thanh Diệu Tiệc Thánh
10-07-2011 Hoàng Khánh, Ngọc Quyên
17-07-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
24-07-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên, Thanh Diệu Truyền Giảng
31-07-2011 Hoàng Khánh, Ngọc Quyên
THÁNG 08
07-08-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tiệc Thánh
14-08-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên, Thanh Diệu Ngày Kinh Thánh
21-08-2011 Hoàng Khánh, Ngọc Quyên Truyền Giảng
28-08-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
THÁNG 09
04-09-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên, Thanh Diệu Tiệc Thánh
11-09-2011 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Ngày Cơ Đốc Giáo Dục
18-09-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng
25-09-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên, Thanh Diệu Truyền Giảng
THÁNG 10
02-10-2011 Hoàng Khánh, Ngọc Quyên Tiệc Thánh
09-10-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng Thanh Thiếu Niên Tin Lành, Truyền giảng
16-10-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên, Thanh Diệu
23-10-2011 Hoàng Khánh, Ngọc Quyên
30-10-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng
THÁNG 11
06-11-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên, Thanh Diệu Tiệc Thánh
13-11-2011 Hoàng Khánh, Ngọc Quyên Trung Tráng Niên Tin Lành
20-11-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng Truyền Giảng
27-11-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên, Thanh Diệu
THÁNG 12
04-12-2011 Hoàng Khánh, Ngọc Quyên Tiệc Thánh
11-12-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng
18-12-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên, Thanh Diệu
24-12-2011 Hoàng Khánh, Ngọc Quyên Giáng Sinh