Get Adobe Flash player
Các Ban Ngành Khối Phục Vụ


Ban Phục Vụ

Lịch Cắm Hoa 2013

BẢNG PHÂN CÔNG

NGÀY THÁNG NHÓM PHỤ TRÁCH Ghi chú
THÁNG 03
03-03-2013

Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Lan Anh

Tiệc Thánh
10-03-2013 Vương Giao, Ngọc Quyên, Thúy Phượng, Bích Thùy Phụ Nữ Tin Lành
11-03-2013 Cắm hoa chung Hội Đồng Phụ Nữ Tỉnh Lâm Đồng
17-03-2013 Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
24-03-2013 Phương Thúy, Ngọc Quyên
28-03-2013 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Lan Anh Thương Khó, Truyền Giảng
31-03-2013 Vương Giao, Ngọc Quyên, Thúy Phượng, Bích Thùy Phục Sinh
THÁNG 04
07-04-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung Tiệc Thánh
14-04-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh
21-04-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng
28-04-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung Truyền Giảng
THÁNG 05
05-05-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh Tiệc Thánh
09-05-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng Lễ Thăng Thiên
12-05-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung Hiếu Kính Cha Mẹ
19-05-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh Đức Thánh Linh Giáng Lâm
26-05-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng Truyền Giảng
THÁNG 06
02-06-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung Tiệc Thánh
09-06-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh Ngày Thiếu Nhi Tin Lành
16-06-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng
23-06-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung Truyền Giảng
30-06-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh
THÁNG 07
07-07-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng Tiệc Thánh
14-07-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung Kỷ Niệm Tin Lành Đến Việt Nam
21-07-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh Truyền Giảng
28-07-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng
THÁNG 08
04-08-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung Tiệc Thánh
11-08-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh Ngày Kinh Thánh
18-08-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng
25-08-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung Truyền Giảng
THÁNG 09
01-09-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh Tiệc Thánh
08-09-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng Ngày Cơ Đốc Giáo Dục
15-09-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung
22-09-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh Truyền Giảng
29-09-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng
THÁNG 10
06-10-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung Tiệc Thánh
13-10-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh Thanh Thiếu Niên Tin Lành
20-10-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng
27-10-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung Truyền Giảng
THÁNG 11
03-11-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh Tiệc Thánh
10-11-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng Trung Tráng Niên Tin Lành
17-11-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung
24-11-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh Truyền Giảng
THÁNG 12
01-12-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng Tiệc Thánh
08-12-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung
15-12-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh
22-12-2013 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Thúy Phượng
24-12-2013 Ngọc Quyên, Phương Thúy, Ngọc Dung Giáng Sinh
29-12-2013 Trương Thị Hằng, Trương Thị Hà, Ái Liên, Lan Anh

Lịch Cắm Hoa 2012

BẢNG PHÂN CÔNG

NGÀY THÁNG NHÓM PHỤ TRÁCH Ghi chú
THÁNG 01
01-01-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tiệc Thánh
08-01-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
15-01-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
22-01-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tết Nguyên Đán
29-01-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
THÁNG 02
05-02-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Tiệc Thánh
10-02-2012 BA NHÓM CÙNG LÀM LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ
19-02-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Truyền Giảng
26-02-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
THÁNG 03
04-03-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Tiệc Thánh
11-03-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
18-03-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
25-03-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Truyền Giảng
THÁNG 04
01-04-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tiệc Thánh
05-04-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Lễ Thương Khó - Tiệc Thánh
08-04-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Lễ Phục Sinh - Truyền Giảng
15-04-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
22-04-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Truyền Giảng
29-04-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
THÁNG 05
06-05-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tiệc Thánh
13-05-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
17-05-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Lễ Thăng Thiên
20-05-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
27-05-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Đức Thánh Linh Giáng Lâm, Truyền GiảngTHÁNG 06
03-06-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Tiệc Thánh
10-06-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Ngày Thiếu Nhi Tin Lành
17-06-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
24-06-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Truyền Giảng
THÁNG 07
01-07-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tiệc Thánh
08-07-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Kỷ Niệm Tin Lành Đến Việt Nam
15-07-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
22-07-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Truyền Giảng
29-07-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
THÁNG 08
05-08-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Tiệc Thánh
12-08-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Ngày Kinh Thánh
19-08-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
26-08-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Truyền Giảng
THÁNG 09
02-09-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tiệc Thánh
09-09-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Ngày Cơ Đốc Giáo Dục
16-09-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
23-09-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Truyền Giảng
30-09-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
THÁNG 10
07-10-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Tiệc Thánh
14-10-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Thanh Thiếu Niên Tin Lành
21-10-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Truyền Giảng
28-10-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
THÁNG 11
04-11-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tiệc Thánh
11-11-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Trung Tráng Niên Tin Lành
18-11-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
25-11-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Truyền Giảng
THÁNG 12
02-12-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Tiệc Thánh
09-12-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
16-12-2012 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
23-12-2012 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Giáng Sinh
30-12-2012 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh

Lịch Cắm Hoa 2011

BẢNG PHÂN CÔNG

NGÀY THÁNG NHÓM PHỤ TRÁCH Ghi chú
THÁNG 01
02-01-2011 Thái An, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Tiệc Thánh
09-01-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
16-01-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
23-01-2011 Thái An, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
30-01-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
THÁNG 02
03-02-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên Tết Nguyên Đán
06-02-2011 Thái An, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Tiệc Thánh
13-02-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
20-02-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên Truyền Giảng
27-02-2011 Thái An, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
THÁNG 03
06-03-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tiệc Thánh
13-03-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên
20-03-2011 Thái An, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
27-03-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Truyền Giảng
THÁNG 04
03-04-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên Tiệc Thánh
10-04-2011 Thái An, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
17-04-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
21-04-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên Lễ Thương Khó - Tiệc Thánh
24-04-2011 Thái An, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Lễ Phục Sinh - Truyền Giảng
THÁNG 05
01-05-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tiệc Thánh
08-05-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên
15-05-2011 Thái An, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
22-05-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Truyền Giảng
29-05-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên
THÁNG 06
02-06-2011 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Lễ Thăng Thiên
05-06-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tiệc Thánh
12-06-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên Ngày Thiếu Nhi Tin Lành
19-06-2011 Hoàng Khánh, Ngọc Quyên
26-06-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Truyền Giảng
THÁNG 07
03-07-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên, Thanh Diệu Tiệc Thánh
10-07-2011 Hoàng Khánh, Ngọc Quyên
17-07-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
24-07-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên, Thanh Diệu Truyền Giảng
31-07-2011 Hoàng Khánh, Ngọc Quyên
THÁNG 08
07-08-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tiệc Thánh
14-08-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên, Thanh Diệu Ngày Kinh Thánh
21-08-2011 Hoàng Khánh, Ngọc Quyên Truyền Giảng
28-08-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
THÁNG 09
04-09-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên, Thanh Diệu Tiệc Thánh
11-09-2011 Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Ngày Cơ Đốc Giáo Dục
18-09-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng
25-09-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên, Thanh Diệu Truyền Giảng
THÁNG 10
02-10-2011 Hoàng Khánh, Ngọc Quyên Tiệc Thánh
09-10-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng Thanh Thiếu Niên Tin Lành, Truyền giảng
16-10-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên, Thanh Diệu
23-10-2011 Hoàng Khánh, Ngọc Quyên
30-10-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng
THÁNG 11
06-11-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên, Thanh Diệu Tiệc Thánh
13-11-2011 Hoàng Khánh, Ngọc Quyên Trung Tráng Niên Tin Lành
20-11-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng Truyền Giảng
27-11-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên, Thanh Diệu
THÁNG 12
04-12-2011 Hoàng Khánh, Ngọc Quyên Tiệc Thánh
11-12-2011 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng
18-12-2011 Vương Giao, Bích Thùy, Ái Liên, Thanh Diệu
24-12-2011 Hoàng Khánh, Ngọc Quyên Giáng Sinh

Lịch Giữ Xe 7-12 Năm 2010

LỊCH GIỮ XE HỘI THÁNH TIN LÀNH ĐÀ LẠT

THÁNG 07-> 12 NĂM 2010

THỜI GIAN

NHÓM GIỮ XE

TÊN

THÁNG 7

4-07-2010

Nhóm 3

Anh Khoa – Hữu Quý – K’Lạt

11-07-2010

Nhóm 4

Thiên Phú – Công Huy – Tri Thức

18-07-2010

Nhóm 1

Kim Nhật – Quang Tuấn

25-07-2010

Nhóm 2

Ngọc Danh – Krăjãn Sinh – Duy Dũng

THÁNG 8

1-08-2010

Nhóm 3

Anh Khoa – Hữu Quý – K’Lạt

8-08-2010

Nhóm 4

Thiên Phú – Công Huy – Tri Thức

15-08-2010

Nhóm 1

Kim Nhật – Quang Tuấn

22-08-2010

Nhóm 2

Ngọc Danh – Krăjãn Sinh – Duy Dũng

29-08-2010

Nhóm 3

Anh Khoa – Hữu Quý – K’Lạt

THÁNG 9

5-09-2010

Nhóm 4

Thiên Phú – Công Huy – Tri Thức

12-09-2010

Nhóm 1

Kim Nhật – Quang Tuấn

19-09-2010

Nhóm 2

Ngọc Danh – Krăjãn Sinh – Duy Dũng

26-09-2010

Nhóm 3

Anh Khoa – Hữu Quý – K’Lạt

THÁNG 10

3-10-2010

Nhóm 4

Thiên Phú – Công Huy – Tri Thức

10-10-2010

Nhóm 1

Kim Nhật – Quang Tuấn

17-10-2010

Nhóm 2

Ngọc Danh – Krăjãn Sinh – Duy Dũng

24-10-2010

Nhóm 3

Anh Khoa – Hữu Quý – K’Lạt

31-10-2010

Nhóm 4

Thiên Phú – Công Huy – Tri Thức

THÁNG 11

7-11-2010

Nhóm 1

Kim Nhật – Quang Tuấn

14-11-2010

Nhóm 2

Ngọc Danh – Krăjãn Sinh – Duy Dũng

21-11-2010

Nhóm 3

Anh Khoa – Hữu Quý – K’Lạt

28-11-2010

Nhóm 4

Thiên Phú – Công Huy – Tri Thức

THÁNG 12

5-12-2010

Nhóm 1

Kim Nhật – Quang Tuấn

12-12-2010

Nhóm 2

Ngọc Danh – Krăjãn Sinh – Duy Dũng

19-12-2010

Nhóm 3

Anh Khoa – Hữu Quý – K’Lạt

26-12-2010

Nhóm 4

Thiên Phú – Công Huy – Tri Thức


NỘI QUY:

  1. 1. Có mặt trước 7h sáng.
  2. 2. Xếp xe ngay thẳng, tránh trầy xước xe.
  3. 3. Vắng mặt phải báo trước cho người cùng nhóm.
  4. 4. Ngày lễ hoặc ngày truyền giảng thuộc tuần của nhóm nào thì nhóm đó giữ xe.


DANH SÁCH BAN GIỮ XE

1. ĐINH KIM NHẬT                      0933.016.456

2. NGUYỄN QUANG TUẤN           0933.419.414

3. TRẦN NGỌC DANH                  0985.208.665

4. KRĂJÃN SINH                          0979.768.460

5. TRẦN DUY DŨNG                     0907.552.311

6. ĐÀO DUY ANH KHOA              0633.902.945

7. NGUYỄN HỮU QUÝ                  0926.450.507

8. K’LẠT                                         0978.430.739

9. TRẦN THIÊN PHÚ

10. LÊ CÔNG HUY                        0953.211.501

11. BÙI VĂN TRI THỨC                0125.795.0103
Lịch Cắm Hoa 2010

BẢNG PHÂN CÔNG

NGÀY THÁNG NHÓM PHỤ TRÁCH Ghi chú
THÁNG 01
03-01-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên Tiệc Thánh
10-01-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
17-01-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Chuyên Tâm
24-01-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên Truyền Giảng
31-01-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
THÁNG 02
07-02-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Chuyên Tâm Tiệc Thánh
14-02-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên Tết Nguyên Đán
21-02-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
28-02-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Chuyên Tâm
THÁNG 03
07-03-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên Tiệc Thánh
14-03-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
21-03-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Chuyên Tâm Truyền Giảng
28-03-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên
THÁNG 04
01-04-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Lễ Thương Khó - Tiệc Thánh
04-04-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Chuyên Tâm Lễ Phục Sinh - Tiệc Thánh
11-04-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên
18-04-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
25-04-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Chuyên Tâm Truyền Giảng
THÁNG 05
02-05-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
Tiệc Thánh
09-05-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
13-05-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Chuyên Tâm, Thanh Diệu, Ái Liên
Lễ Thăng Thiên
16-05-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
23-05-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Lễ Ngũ Tuần, Truyền Giảng
30-05-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Chuyên Tâm, Thanh Diệu, Ái Liên
THÁNG 06
06-06-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Tiệc Thánh
13-06-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Ngày Thiếu Nhi Tin Lành
20-06-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Truyền Giảng
27-06-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
THÁNG 07
04-07-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tiệc Thánh
11-07-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
18-07-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Truyền Giảng
25-07-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
THÁNG 08
01-08-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Tiệc Thánh
08-08-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Ngày Kinh Thánh
15-08-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
22-08-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Truyền Giảng
29-08-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
THÁNG 09
05-09-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tiệc Thánh
12-09-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Ngày Cơ Đốc Giáo Dục
19-09-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
26-09-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Truyền Giảng
THÁNG 10
03-10-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Tiệc Thánh
10-10-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Thanh Thiếu Niên Tin Lành
17-10-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
24-10-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Truyền Giảng
31-10-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
THÁNG 11
07-11-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
14-11-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Trung Tráng Niên Tin Lành
21-11-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
28-11-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Truyền Giảng
THÁNG 12
05-12-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
12-12-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
19-12-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
26-12-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Giáng Sinh