Get Adobe Flash player
Các Ban Ngành Khối Cơ Đốc Giáo Dục Ban Tráng Niên Chương Trình Sinh Hoạt Chương Trình Chiều Chúa Nhật - Ban Tráng Niên 2011


Chương Trình Chiều Chúa Nhật - Ban Tráng Niên 2011

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG MỖI CHIỀU CHÚA NHẬT THÁNG 5 ĐẾN 12 NĂM 2011
- BAN TRÁNG NIÊN

Xin kính mời quý con cái Chúa trong Hội Thánh thuộc về lớp tuổi Trung Tráng Niên
cùng đến tham dự với Lớp Tráng Niên thờ phượng Chúa, học Kinh Thánh qua các đề tài khác nhau.

Giờ nhóm bắt đầu vào lúc 14 giờ 15' mỗi chiều Chúa Nhật tại nhà thờ Tin Lành Đà Lạt


Ngày

Đề Tài

Người Chia sẻ

Mừng Sinh Nhật

Người
Hướng Dẫn

THÁNG 05 - 2011

06

Mục Sư Phan Đình Liệu

Anh Thiên Ý


Chị Kim Ngân

08

Hiếu Kính Cha Mẹ
15

Hành Trình Về Đất Hứa

Chị Chuyên

Anh Vinh Hiển

Chị Trương Thị Xý

22 Gia Đình Cơ Đốc Anh Lê Thành An Chị Thu Hà

27

Sự Thờ Phượng

Anh Quốc Hùng


Chị Huy Khiêm

THÁNG 06 - 2011
05

Thăm Viếng

12

Đức Thánh Linh

Anh Ông Văn An

Chị Thanh Hà

Chị Kim Chi

19

Sự Thờ Phượng

Anh Quốc Hùng


Chị Thanh Loan

26

Gia Đình Cơ Đốc

Anh Thiên Ý


Chị Phương Thủy

THÁNG 07 - 2011

03

Mục Sư Phạm Văn Năm

Chị Thu Hà

Chị Hoa

10

Sự Dâng Hiến

Chị Vương Giao

Anh Hải

Chị Đào Kim

17 Sự Thờ Phượng

Anh Quốc Hùng


Chị Bích Thùy

24

Sự Thờ Phượng

Anh Quốc Hùng

Chị Mỹ An

31

Hành Trình Về Đất Hứa

Chị Chuyên


Anh Quốc Khánh

THÁNG 08 - 2011
07 Mục Sư Phạm Xuân Tín Chị Ái Minh Chị Trương Thị Hà
14 Nhà Anh Cao Xuân Hiền Anh Trần Văn Đềm Anh Thiên Tâm Anh Thanh Liêm
21 Dâng Trọn Cuộc Đời Anh Lê Thành An Chị Thinh
28 Gia Đình Cơ Đốc Anh Thiên Ý Chị Mai Trâm
THÁNG 09 - 2011
04 Mục Sư Ông Văn Huyên Anh Vinh Hiển Chị Thúy Phượng
11 Hành Trình Về Đất Hứa Chị Chuyên Anh Trần Bằng Anh Minh Hiền
18 Dâng Trọn Cuộc Đời Anh Lê Thành An Chị Cao Thị Cư
25 Gia Đình Cơ Đốc Anh Thiên Ý Anh Vinh Hiển
THÁNG 10 - 2011
02 Truyền Giảng Anh Trần Bằng Anh Trương Văn Hải
09 Cầu Nguyện Cho Con Chị Song Xuân Chị Trương Thị Hà Anh Thế Phương
16 Dâng Trọn Cuộc Đời Anh Lê Thành An Anh Ngọc Đông
23 Hành Trình Về Đất Hứa Chị Chuyên Chị Hằng
31 Gia Đình Cơ Đốc Anh Thiên Ý Anh Trần Quí
THÁNG 11 - 2011
06 Mục Sư Lê Văn Thái Anh Minh Hiền Chị Thanh Hà
13 Ngày Trung Tráng Niên Ông Mục sư Anh Thiên Tâm
20 Dâng Trọn Cuộc Đời Anh Lê Thành An Chị Thanh Loan Chị Giao
27 Gia Đình Cơ Đốc Anh Thiên Ý
THÁNG 12 - 2011
04 Nhân Vật Thánh Kinh Chị Ông Thanh Tâm Chị Thanh Kim
11 Hành Trình Về Đất Hứa Chị Chuyên Chị Giao Anh Trần Bằng
18 Tổng Dợt Anh Vinh Hiển
25 Nhóm buổi tối với Hội Thánh