Get Adobe Flash player
Các Ban Ngành Khối Cơ Đốc Giáo Dục Ban Tráng Niên Chương Trình Sinh Hoạt Chương Trình Chiều Chúa Nhật - Ban Tráng Niên 2010


Chương Trình Chiều Chúa Nhật - Ban Tráng Niên 2010

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG MỖI CHIỀU CHÚA NHẬT THÁNG 6 ĐẾN 12 NĂM 2010
- BAN TRÁNG NIÊN

Xin kính mời quý con cái Chúa trong Hội Thánh thuộc về lớp tuổi Trung Tráng Niên
cùng đến tham dự với Lớp Tráng Niên thờ phượng Chúa, học Kinh Thánh qua các đề tài khác nhau.

Giờ nhóm bắt đầu vào lúc 14 giờ mỗi chiều Chúa Nhật tại nhà thờ Tin Lành Đà Lạt


Tuần

Đề Tài

Người Chia sẻ

Nhóm
Hướng Dẫn

Người
Hướng Dẫn

THÁNG 06

06-6-2010

Anh Hùng Đức Tin

Chị Dương Thu Hà

Anh Thiên Ý

Chị Ngọc Mai

13-6-2010

Chăm Sóc Sức Khỏe Thiếu Nhi

Mừng Sinh Nhật

Bs Lê Thanh Hoàng

Anh Trần Quý

Anh Quốc Hùng

Chị Thanh Bửu

20-6-2010

Hành Trình Về Đất Hứa

Anh Lê Thành An

Thầy Ông Văn An

Chị Huy Khiêm

27-6-2010

Sự Thờ Phượng

Anh Lưu Quốc Hùng

Anh Thanh Liêm

Anh Ngọc Đông

THÁNG 07

04-7-2010

Nhân Vật Kinh Thánh

Thầy Trần Văn Đềm

Anh Thiên Ý

Anh Đăng Nhật

11-7-2010

Hành Trình Về Đất Hứa

Mừng Sinh Nhật

Chị Ông Thị Chuyên

Anh Nguyễn Vinh Hiển

Anh Quốc Hùng

Chị Thanh Kim

18-7-2010

Sự Thờ Phượng

Anh Lưu Quốc Hùng

Thầy Ông Văn An

Chị Thinh

25-7-2010

Gia Đình Cơ Đốc

Anh Nguyễn Thiên Ý

Anh Thanh Liêm

Chị Kim Ngân

THÁNG 08

01-8-2010

Anh Hùng Đức Tin

Thầy Ông Văn An

Anh Thiên Ý

Chị Vương Giao

08-8-2010

Sự Thờ Phượng

Anh Lưu Quốc Hùng

Anh Quốc Hùng

Chị Bùi Thị Nhàn

15-8-2010

Hành Trình Về Đất Hứa

Chị Ông Thị Chuyên

Thầy Ông Văn An

Anh Thiên Tâm

22-8-2010

Thăm Viếng

Mừng Sinh Nhật

 

Anh Trương Văn Hải

Anh Liêm

Anh Thế Phương

29-8-2010

Gia Đình Cơ Đốc

Anh Nguyễn Thiên Ý

Anh Quốc Hùng

Chị Bích Thùy

THÁNG 09

05-9-2010

Nhân Vật Kinh Thánh

Ms Lê Thành Hòa

Anh Thiên Ý

Chị Trương Thị Hà

12-9-2010

Truyền Giảng

Anh Nguyễn Thiên Ý

Chị Nguyễn Vũ Song Xuân


19-9-2010

Học Kinh Thánh

Mừng Sinh Nhật

Chị Ông Thị Chuyên

Chị Nguyễn Vũ Mai Trâm

Thầy Ông Văn An

Anh Quốc Khánh

26-9-2010

Gia Đình Cơ Đốc

Anh Lê Thành An

Anh Thanh Liêm

Chị Kim Chi

THÁNG 10

03-10-2010

Anh Hùng Đức Tin

Anh Lê Thành An

Anh Ý

Chị Trương Thị Xý

10-10-2010

Hành Trình Về Đất Hứa

Mừng Sinh Nhật

Chị Ông Thị Chuyên

Anh Trần Bằng

Anh Quốc Hùng

Chị Thanh Loan

17-10-2010

Sự Thờ Phượng

Anh Lưu Quốc Hùng

Anh An

Chị Cao Thị Cư

24-10-2010

Gia Đình Cơ Đốc

Anh Lê Thành An

Anh Thanh Liêm

Chị Mai Trâm

31-10-2010

Thăm ViếngChị Mỹ An

THÁNG 11

07-11-2010

Nhân Vật Kinh Thánh

Anh Trần Bằng

Anh Thiên Ý

Anh Trương Văn Hải

14-11-2010

Ngày Trung Tráng Niên

Mừng Sinh Nhật

Mục sư Bùi Phụng

Chị Phạm Thanh Hà

Anh Quốc Hùng

Chị Ông Thị Chuyên

21-11-2010

Sự Thờ Phượng

Anh Lưu Quốc Hùng

Anh Ông Văn An

Chị Thu Hà

28-11-2010

Gia Đình Cơ Đốc

Anh Nguyễn Thiên Ý

Anh Thanh Liêm

Anh Thanh Liêm

THÁNG 12

05-12-2010

Anh Hùng Đức Tin

Bà Mục sư Bùi Phụng

Anh Thiên Ý

Chị Phương Thủy

12-12-2010

Hành Trình Về Đất Hứa

Mừng Sinh Nhật

Chị Ông Thị Chuyên

Chị Trương Thị Hà

Anh Quốc Hùng

Chị Trương Thị Hằng

19-12-2010

Tổng Dợt


Thầy Ông Văn An

Anh Vinh Hiển

26-12-2010

Sinh Hoạt


Anh Thanh Liêm

Chị Song Xuân