Get Adobe Flash player


31 Lời Cầu Nguyện Dành Cho Con

 

 

Nhân ngày THIẾU NHI TIN LÀNH, Ban Tráng Niên gởi đến các anh chị trong Ban Tráng Niên 31 LỜI CẦU NGUYỆN DÀNH CHO CON để mỗi ngày các anh chị đứng trên lời hứa của Đức Chúa Trời cầu thay cho các con mình.