Get Adobe Flash player


Lược Sử về Ban Thanh Niên - Giai đoạn trước 1975

Chỉ mục bài viết
Lược Sử về Ban Thanh Niên
Giai đoạn trước 1975
Giai đoạn sau 1975
Tất cả các trang

 

I. Giai đoạn trước năm 1975

Đầu tiên Ban Thanh Niên Hội Thánh Đà lạt đã được thành lập vào năm 1948, trong giai đoạn cụ Mục Sư Duy Cách Lâm quản nhiệm Hội Thánh. Kể từ đó trở đi, hết thế hệ này sang thế hệ khác đã gây dựng các bạn thanh niên được học biết Lời Chúa, có đời sống thuộc linh vững vàng. Hội Thánh Đà Lạt được vững mạnh là bởi ơn yêu thương của Chúa song cũng phải nhắc đến công khó của rất nhiều thế hệ thanh niên đã góp phần đắc lực vào công việc nhà Chúa.

Nhiều người vẫn còn nhớ mãi bài hát "Hãy Đi, Chúa Đang Gọi" có lời "Vì Chúa yêu tôi nên tôi theo gót Ngài, nề chi nơi nào Chúa gọi tôi đi..." Đó là bài ca do Ban Thanh Niên Đà Lạt sáng tác vào năm mới hình thành (tác giả đặt lời bài hát là ông Đào Hữu Do). Trong tinh thần đó rất nhiều thế hệ thanh niên đã dâng mình hầu việc Chúa, đi học trường Kinh Thánh, trở nên những người chăn bầy cho Chúa trên khắp thế giới.

Trong những năm này, Ban Thanh Niên tham gia nhiều hoạt động của Hội Thánh như phát thanh Tin Lành, phát sách chứng đạo, tham gia các hoạt động từ thiện, tổ chức nhiều buổi sinh hoạt nhóm ngoài trời, tham gia các khóa Tiểu Học Đường...

Làm sao có thể kể hết những kỷ niệm, những công việc mà Ban Thanh Niên trải qua các thế hệ đã làm! Nhưng tin chắc rằng "công khó của anh em trong Chúa chẳng vô ích đâu." Ngày Chúa Giê-xu yêu dấu của chúng ta trở lại, Ngài sẽ ban thưởng cho mỗi người tùy công khó mà mỗi người đã tận hiến cho Chúa.