Get Adobe Flash player
Các Ban Ngành Khối Cơ Đốc Giáo Dục Ban Thanh Niên Thanh Niên Đà Lạt Chương Trình Chương Trình Thanh Niên Chiều Chúa Nhật - Tháng 01 đến 03 năm 2011


Chương Trình Thanh Niên Chiều Chúa Nhật - Tháng 01 đến 03 năm 2011

CHƯƠNG TRÌNH CHÚA NHẬT TỪ THÁNG 01 ĐẾN 03 NĂM 2011
- BAN THANH NIÊN HTTL ĐÀ LẠT

Ngày/
Tháng

Chương Trình

Hướng Dẫn
Thờ Phượng

Diễn Giả

02-01 ĐẾM

Ban Thờ Phượng

Anh Lê Thành Tín

09-01 THÁNH KINH GIẢI QUYẾT NAN ĐỀ Ban Thờ Phượng Anh Nguyễn Thiên Ý
16-01

ANH HÙNG ĐỨC TIN

ĐIỂM SÁCH

Ban Thờ Phượng

Chú Đinh Văn Sắn

Anh Lê Thành Tín

23-01 CƠ ĐỐC NHÂN VÀ CÁM DỖ
Ban Thờ Phượng Anh Nguyễn Đức Hiếu
30-01

THỜ PHƯỢNG - CẢM TẠ

KIẾN THỨC PHỔ THÔNG

Ban Thờ Phượng

BAN ĐIỀU HÀNH

Anh Nguyễn Đức Hiếu

06-02 THĂM VIẾNG TẾT

13-02 VALENTINE Ban Thờ Phượng BAN ĐIỀU HÀNH
20-02

ANH HÙNG ĐỨC TIN

ĐIỂM SÁCH

Ban Thờ Phượng

Anh Trần Bằng

Chị Nguyễn Thùy Dương

27-02

HỌC KINH THÁNH

KIẾN THỨC PHỔ THÔNG

Ban Thờ Phượng

Chị Nguyễn Thùy Dương

Chị Chương Xuân Thị Ngọc Quyên

06-03 PHỤ NỮ TIN LÀNH
Ban Thờ Phượng Ban Điều Hành
13-03

THÁNH KINH GIẢI QUYẾT NAN ĐỀ

KIẾN THỨC PHỔ THÔNG

Ban Thờ Phượng

Anh Nguyễn Thiên Ý

Chị Ông Thị Thảo Hân

20-03

NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG ĐÃ QUA

ĐỀ CỬ BAN ĐIỀU HÀNH MỚI

Ban Thờ Phượng

Ban Điều Hành

Anh Nguyễn Thiên Ý

27-03 BẦU CỬ BAN ĐIỀU HÀNH 2011
Ban Thờ Phượng

BAN THANH NIÊN ĐÀ LẠT