Get Adobe Flash player
Các Ban Ngành Khối Cơ Đốc Giáo Dục Ban Thanh Niên Thanh Niên Đà Lạt Chương Trình Chương Trình Chiều Chúa Nhật - Tháng 10 đến 12 năm 2010


Chương Trình Chiều Chúa Nhật - Tháng 10 đến 12 năm 2010

Chủ đề năm 2010:
ĐỜI SỐNG SUNG MÃN

Chủ Đề Của Giai Đoạn Từ Tháng 10 Đến Tháng 12:
TĂNG TRƯỞNG - KẾT QUẢ

Ngày Nội Dung Phụ trách Hướng dẫn
03.10 ĐẦY TỚ TRUNG TÍN Thảo Hân Vũ Bảo
ĐKT Lê-vi-ký 11-15
Tập hát
10.10 SINH NHẬT THANH NIÊN LẦN 18 BĐH BĐH
17.10 THỜ PHƯỢNG Ái Liên
Nấu ăn gây quỹ
24.10 KINH NGHIỆM CHÚA Diễn Giả Xuân Hòa
Tập hát Giáng Sinh
31.10 THÁNH KINH GIẢI QUYẾT NAN ĐỀ Chú Thiên Ý Thu Ngân
ĐKT: Lê-vi-ký 16-20
Tập hát Giáng Sinh
07.11 NHÂN VẬT KINH THÁNH Nhóm nhỏ Ngọc Quyên
ĐKT: Lê-vi-ký 20-27
Tập hát Giáng Sinh
Cầu nguyện
14.11 THÁNH KINH GIẢI QUYẾT NAN ĐỀ Chú Thiên Ý Thành Tín
ĐKT: Ôn Lê-vi-ký
Tấp hát Giáng Sinh
21.11 DANH NHÂN CƠ ĐÓC Cô Kim Ngân Bảo Luân
ĐKT: ôn Lu-ca
Tập hát Giáng Sinh
28.11 CHUNG KẾT LÊ-VI-KÝ, LU-CA BĐH Anh Chi
Tập hát Giáng Sinh
Cầu nguyện
05.12 THÁNH KINH GIẢI QUYẾT NAN ĐỀ Chú Thiên Ý Ngọc Linh
Tập hát Giáng Sinh
Cầu nguyện: Truyền Giảng TN*
12.12 TỔNG KẾT BĐH Anh Khoa
Tập hát Giáng Sinh
19.12 TỔNG DỢT BÀI HÁT GIÁNG SINH
26.12 THÔNG CÔNG THANH-TRÁNG NIÊN

Mục tiêu:

- Giúp mỗi Thanh Niên nhận biết làm thế nào để có được Đời Sống Sung Mãn và kết quả cho Chúa.

- Từng Thanh Niên cầu nguyện, làm chứng và mời thân hữu đến các    buổi Truyền Giảng.

Lưu ý:

- *Ngày Truyền Giảng của Thanh Niên: tối thứ Năm, 09.12.2010

- Tối 26.12.2010, Thanh Niên sinh hoạt.

BAN THANH NIÊN ĐÀ LẠT