Get Adobe Flash player
Các Ban Ngành Khối Cơ Đốc Giáo Dục Ban Thanh Niên Thanh Niên Đà Lạt Chương Trình Chương Trình Chiều Chúa Nhật - Tháng 05 đến 07 năm 2010


Chương Trình Chiều Chúa Nhật - Tháng 05 đến 07 năm 2010

Chủ đề năm 2010:
ĐỜI SỐNG SUNG MÃN

Chủ Đề Của Giai Đoạn Từ Tháng 05 Đến Tháng 07:
CHÂM RỄ

NGÀY NỘI DUNG PHỤ TRÁCH HƯỚNG DẪN NHÓM
02-05-2010

 

Thông Công Cùng Thanh Niên Đà Nẵng

 

Ban Điều Hành Ban Điều Hành
09-05-2010

NGÀY HIẾU KÍNH CHA MẸ

Đố Kinh Thánh: Mác từ đoạn 6 đến 10

BĐH Thùy Dương
16-05-2010

Thánh Kinh Giải Quyết Nan Đề:
NHỮNG NGUYÊN NHÂN KHIÊN CHO ĐỜI SỐNG
CƠ ĐỐC NHÂN KHÔNG SUNG MÃN.

Kiến Thức Phổ Thông

Đố Kinh Thánh: Mác từ đoạn 11 đến 16

Chú Nguyễn Thiên Ý

 

 

 

Ngọc Duy Gáp-ri-ên
23-05-2010

Nhân Vật Kinh Thánh: ĐA-NI-ÊN

Điểm Sách

Đố Kinh Thánh: Lu-ca từ đoạn 1 đến 5

Bác Lê Thành An

 

 

Anh Sinh Mác
30-05-2010

Đời Sống Sung Mãn

Đố Kinh Thánh: Lu-ca từ đoạn 6 đến 10

Mục sư Bùi Phụng

 

Kim Quý Đa-vít
06-06-2010

HỌC KINH THÁNH

Kiến Thức Phổ Thông

Anh Nguyễn Đức Hiếu

 

Bích Ngọc
13-06-2010

KHOA HỌC VÀ NIỀM TIN

Làm Bài Đời Sống Sung Mãn - Bài 01

Tập Hát

Đố Kinh Thánh: Lu-ca từ đoạn 11 đến 15

Chú Trần Bằng

 

 

 

Ngọc Duy
Gáp-ri-ên
20-06-2010

Nhân Vật Thánh Kinh

Điểm Sách

Làm Bài Đời Sống Sung Mãn - Bài 02

Đố Kinh Thánh: Lu-ca từ đoạn 16 đến 20

BĐH

 

 

 

Kim Nhật Mác
27-06-2010

DANH NHÂN CƠ ĐỐC

Làm Bài Đời Sống Sung Mãn - Bài 03

Kiến Thức Phổ Thông

Đố Kinh Thánh: Lu-ca từ đoạn 21 đến 24

Cô Dương Thị Thu Hà

 

 

 

Chuyên Tâm
Đa-vít
04-07-2010

Thánh Kinh Giải Quyết Nan Đề

Làm Bài Đời Sống Sung Mãn - Bài 04

Điểm Sách

Đố Kinh Thánh: 2 Sách Mác và Lu-ca

Chú Nguyễn Thiên Ý

 

 

 

Thành Tín
11-07-2010

TINH THẦN THỜ PHƯỢNG CHÚA

Tập Hát

Làm Bài Đời Sống Sung Mãn - Bài 05

Chú Lưu Quốc Hùng

 

 

 

Anh Khoa Mác
18-07-2010

Cầu Nguyện

Làm Bài Đời Sống Sung Mãn - Bài 06

Đố Kinh Thánh: CHUNG KẾT

BĐH Hoàng Ngọc Gáp-ri-ên
25-07-2010

 

Thông Công

 

BĐH BĐH

Mục tiêu:

*Giúp mỗi thanh niên có đời sống trung tín với Chúa và góp phần hầu việc Chúa    
*Thanh niên đọc, học, suy gẫm và làm  theo Lời Chúa qua Sách Mác và Luca.    
*Thanh niên tự học Lời Chúa tại nhà qua loạt bài Đời Sống Sung Mãn    
*Từng thanh niên cầu nguyện, làm chứng và mời thân hữu đến các buổi Truyền Giảng    
*Mời gọi thanh niên tham dự trại hè ngày 12-15/07/2010