Get Adobe Flash player


Chương trình Thanh Niên Chúa Nhật 02-01-2011

Hướng dẫn Thờ phượng: chị Anh Chi

Hướng dẫn bài học: anh Lê Thành Tín

Số lượng tham gia: 45 bạn

Thông báo cầu nguyện – cầu thay:

Bước sang một năm mới, cầu xin Chúa ở cùng mỗi bạn trong ban Thanh Niên, ban ơn cho chúng ta trong những việc hằng ngày, tiếp trợ tài chính, dẫn dắt trong việc học tập, chuyện tình cảm,…^^ và đặc biệt có nhiều cơ hội để góp phần hầu việc Chúa.

Tuần lễ này cũng là tuần lễ cầu nguyện của Hội Thánh, xin nhớ đến những việc của Hội Thánh Chúa trên đất nước chúng ta, cho lễ kỉ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam được tổ chức tại Đà Nẵng, cho việc xây cất đền thờ tại ĐàLạt,…

Nhìn lại một năm vừa qua, ban Thanh Niên có lúc gặp những thử thách lớn, nhiều bạn cũng ngã lòng, thoái lui trong đức tin,… nhưng tạ ơn Chúa vì “ Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời”. Cầu xin Chúa cứ ở cùng, ban sức cho mỗi chúng ta cứ vững bước với Chúa trong những ngày tháng sắp tới và thêm lên tình yêu thương trong Chúa! Amen.


“ Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi.
Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và Thế gian chưa dựng nên.
Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời…”

Vâng, tạ ơn Chúa vì Đức Chúa Trời hằng có đời đời, là Đấng Thành Tín, hay làm ơn, chậm giận và giàu lòng thương xót. Ngài phán rằng : “ Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu”… Ngài chẳng xa chúng ta,luôn lắng nghe và dõi theo chúng ta hằng ngày. Dầu không biết bao nhiêu lần phạm tội, xa cách Chúa, làm Ngài buồn lòng,… nhưng khi chúng ta lấy lòng ăn năn trở về, Ngài dùng tình yêu đời đời không hề thay đổi đón chúng ta trở lại cùng Ngài. Không biết nếu được tưởng tượng để vẽ về những thử thách, khó khăn trong một năm vừa qua, các bạn sẽ vẽ những gì nhưng với tôi, đó là một con đường nhiều khúc quanh co, nhiều “ổ gà”, có khi gặp cả “ổ voi” ^^ nhưng hai bên đường tôi đi cũng không ít những bông hoa rất đẹp, có những làn gió nhẹ nhàng thổi qua,… Và bây giờ khi nhìn lại, tôi đã vượt qua chặng đường khó khăn đó với Đấng hằng ban thêm sức, sự bình an, khích lệ và là Đấng đi trước tôi… Amen, tạ ơn Chúa!^^ Ơn phước Chúa ban cho thì rất nhiều nhưng những việc tôi làm cho Chúa thì thật ít… “ Đời loài người như cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng.” Nguyện trong một năm mới, mỗi người trong chúng ta luôn được ở trong ơn yêu thương, sự dẫn dắt của Chúa và luôn nắm bắt được những cơ hội Chúa cho chúng ta còn sống động, mạnh khỏe để hầu việc Chúa càng hơn…

Chúng ta hãy cùng hòa lòng với Thi Thiên 90 dâng lên Chúa lời cầu nguyện đầu năm mới này:

“ …Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con,
hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan…

Ôi! Xin Chúa cho chúng con buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa
thì trọn đời chúng con sẽ hát mừng vui vẻ.

Xin Chúa làm cho chúng con được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng con bị hoạn nạn,
và tùy theo những năm mà chúng con đã thấy sự tai họa.

Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa
và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ!

Nguyện ơn Chúa,
là Đức Chúa Trời chúng con giáng trên chúng con.

Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng con.
Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng con.
Amen!”

^^ Sáng Chúa Nhật 09-01 tức là Chúa Nhật tuần sau, Thanh Niên sẽ tôn vinh Chúa bài hát “Hãy đếm các ơn phước Chúa ban”. Các bạn nhớ có mặt sớm để chuẩn bị nhe!^^

NĂM MỚI BÌNH AN VÀ PHƯỚC HẠNH!