Get Adobe Flash player


Đời Sống Đầy Dẫy Lời Chúa

BÀI HỌC 2: ĐỜI SỐNG ĐẦY DẪY LỜI CHÚA

Giảng luận: Chú Lưu Quốc Hùng

Kinh thánh: Thi thiên 119:40-56

Câu gốc:

“Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em,
và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan.
Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh,
bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau,
vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.”

Cô-lô-se 3:16

 

 

Bài học:

I. Phước hạnh của đời sống đầy dẫy Lời Chúa

1. Hiểu biết Chúa cách mới mẻ:

  • Nhờ Lời ĐCT anh em “tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta” (IIPhi-e-rơ 3:14-18)
  • Hết lòng hát ngợi khen Chúa

2. Lớn lên trong đức tin đến trưởng thành:

a. Lời Chúa giảng ra thì chúng ta được lớn lên về đức tin qua Kinh Thánh (Rôma 10:17; IPhi-e-rơ 2:2)
b. “ Bước đi trong đức tin” không bởi mắt thấy (II Cô 5:7)

   • Cô-lô-se 2:6 trưởng thành tương xứng với đức tin
   • Lời Đấng Christ => Nghe => Đức tin

c. Đời sống thanh tẩy khỏi tội lỗi

   • Lời Chúa là lẽ thật (Giăng 17:17)
   • Chỉ ra những bất toàn
   • Quyền năng thanh tẩy Giăng 15:3 “các ngươi đã được trong sạch, vì lời Ta đã bảo cho.”
   • Giúp đắc thắng tội lỗi

d. Quyền năng để phục vụ Chúa (Ê-sai 50:4)

   • Có năng lực phục vụ Chúa “vừ muốn vừa làm theo ý tốt Ngài”(Phi 2:13)
   • Đem quyền năng của Chúa đến cho đời sống người khác

e. Trang bị để phục vụ (Ê-phê-sô 4:11-13)

f. Đắc thắng ma quỷ và quyền lực tối tăm

   • Cô-lô-se 1:13 nhờ Lời Chúa chiến thắng những sự dối trá của quyền lực tối tăm (IGiăng 2:14)
   • Sử dụng gươm Thánh Linh chống cự ma quỷ (Ê-phê-sô 6:17)

g. Lời Chúa hướng dẫn (Thi-thiên 119:105)

   • Trong sự hầu việc Chúa
   • Trên bước đường đi trong cuộc sống hàng ngày

II. Cách để được đầy dẫy Lời Chúa

 • Nghe
 • Đọc
 • Học
 • Suy gẫm
 • Làm theo

1. Nghe (Hê-bơ-rơ 10:25, Luca 8:18)

 • Nghe đọc KT
 • Nghe giảng
 • Nghe dạy Lời Chúa (đi nhóm, học Trường Chúa Nhật: rất quan trọng)

2. Đọc (Khải 1:3)

3. Học

 • Nghiên cứu
 • Học thuộc (Thi-thiên 119:11)

4. Suy gẫm (Thi-thiên 1:2-3; Giô-suê 1:8) => suy gẫn ngày đêm, nghiền ngẫm trong tâm trí
5. Làm theo


III. Những thủ phạm phá hoại đời sống đầy dẫy Lời Chúa

 

IV. Một số câu hỏi dùng trong tĩnh nguyện

 1. Tôi học được gì về Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu, Đức Thánh Linh?
 2. Có mạng lệnh nào cho tôi?
 3. Có lời hứa nào cho tôi?
 4. Có điều nào tôi phải thay đổi?
 5. Có tội lỗi nào phải ăn năn?

=> Chúng ta có đang dành thời gian tĩnh nguyện với Chúa hằng ngày hay chưa? Nguyện xin Chúa dùng điều này để giúp những ai đang quên đi thời gian cho Chúa mỗi ngày thì ngay giờ này hãy tái lập lại thì giờ riêng tư với Ngài!