Get Adobe Flash player


Lớp Thi Thiên


Cảm tạ Đức Chúa Trời, Lớp Học Thi Thiên được tổ chức từ ngày 08-08-2012. Trong suốt thời gian hơn một năm Chúa đã ban cho ông Mục sư quản nhiệm Bùi Phụng giảng dạy giúp đỡ các học viên được khám phá những lẽ thật quí báu trong Lời Chúa. Nhiều con cái Chúa được khích lệ qua những Thi Thiên, đồng cảm với tác giả, đa phần là của vua Đa-vít để thấy tình yêu thương, nhân từ của Đức Chúa Trời qua mọi hoàn cảnh. Vào tối ngày 02-09-2013, Lớp Thi Thiên học bài học cuối, và kết thúc Quyển I của THI-THIÊN, từ đoạn 1-41.

Sáng Chúa Nhật 08-09-2013, Lớp Thi Thiên đã đồng thanh tôn vinh Chúa Thánh ca "Kinh Thánh Là Ngọn Đèn" và "Lời Chúa Vững Lập." Sau đó, Mục sư quản nhiệm Bùi Phụng đã tận tay trao Chứng Chỉ cho các học viên và tập tài liệu nghiên cứu Thi Thiên.

Cầu xin Chúa ban tấm lòng khao khát Lời Chúa trong mỗi con cái Ngài, vì Chúa Jesus đã phán:

"Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi,
song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời"

(Mathiơ 4:4)

"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn,
có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,
hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn
và sắm sẵn để làm mọi việc lành"

(2Timôthê 3:16-17).

Xem Album