Get Adobe Flash player


Thắc Mắc 0002

Tôn giáo chỉ dành cho kẻ tuyệt vọng, yếu đuối. Con người phải tự cứu lấy mình và tin vào khả năng vô tận của con người.

 

Câu hỏi của bạn có hai phần. Phần thứ nhất bạn nói rất đúng. Nhưng bạn biết kẻ tuyệt vọng và yếu đuối là ai không? Kinh thánh chép: Rôma 3:23. Duy có một điều quan trọng về sự khác nhau giữa tôn giáo và đạo của Đức Chúa Jesus ấy là Đạo của Chúa chẳng những chỉ cho con người địa vị tuyệt vọng (Rôma 7:24) mà còn chỉ cho con người phương pháp để được giải cứu (Rôma 7:25).

 

Về phần thứ hai của câu hỏi, tôi không biết bạn có khả năng thế nào (chắc chắn không vô tận), nhưng tôi biết nhiều danh nhân, bác học có khả năng rất lớn, nhưng đã nói :

Loài người phải học cách dùng quyền năng của mình,
Quyền năng chứ không phải vạn năng.
(André Mauroix)

Nhảy được từ đất lên mặt trăng, hay là lên được hỏa tinh, kim tinh,
hoặc tới các sao chổi, tới các giải ngân hà đi nữa,
kể ra cũng là rất mực tài tình và can đảm thật đấy,
nhưng so với vũ trụ thì có đáng kể là bao đâu!
(André Mauroix)

Đừng thấy cái bóng to của mình trên vách mà tưởng mình vĩ đại.

Và bạn có biết triết gia Nietzsche chủ trương thuyết Siêu nhân gần giống như bạn đã chết trong sự mất trí, điên loạn.
Con người chúng ta không phải là Siêu nhân, nhưng cũng đừng bi quan, tuyệt vọng vì Đức Chúa Trời đã cho bạn một giải pháp để bạn từ tội nhân tuyệt vọng thành thánh nhân đầy hy vọng (Công vụ 26:18).