Get Adobe Flash player


Thắc Mắc 0001

Người ta cho rằng mình giảng Tin Lành cho mọi người là lôi kéo người khác về với đạo?

  • Chúng ta có Tin Lành hay tin tức tốt lành, đó là Đức Chúa Jesus đã giải cứu cho nhân loại khỏi án phạt của tội lỗi. Bạn có một tin vui, bạn há không báo cho người khác biết sao?
  • Trong Kinh Thánh (IICác-vua 7:9) có kể lại câu chuyện những người phung nầy biết rõ, nếu họ không báo tin lành thì chính mình họ sẽ bị hình phạt trước.
  • Trong IIPhi-e-rơ 3:9 Đức Chúa Trời muốn mỗi người đều được nghe Tin Lành để được cứu.
    Châm Ngôn 24:11 Giảng Tin Lành là công việc giải cứu người bị đưa đến sự chết. Bạn há không làm sao?
  • Tuy nhiên nếu dùng chữ “lôi kéo” người khác thì không đúng. Người giảng Tin Lành giải thích và khuyên mời (Mác 1:14-15), người nghe có quyền lựa chọn Chúa Jesus thì được cứu, không phải là để người ta THEO ĐẠO. Dầu bạn có theo đạo (có vào tổ chức tôn giáo của Cơ đốc giáo) mà bạn không tin Chúa Jesus theo như cách Đức Chúa Trời muốn thì bạn cũng không được cứu rỗi.