Get Adobe Flash player


Nhiệm Kỳ 2005-2009

Ủy viên đặc trách: Bà Nguyễn Thị Kim Hoa


BAN TRUYỀN GIẢNG:

Trưởng ban: Cô Nguyễn Thị Vương Giao
Phó ban: Anh Nguyễn Thanh Liêm
Thư ký: Cô Lô Thị Kim Ngân
Thủ quỹ:
Anh Bùi Ngọc Phước

 

BAN THĂM VIẾNG:

Trưởng ban: Ông Hồ Toàn
Phó ban: Ông Ông Văn Hiệu
Thủ quỹ:
Bà Hồ Thị HiệpBAN CHĂM SÓC:

Trưởng ban: Cô Dương Thị Thu Hà
Phó ban: Anh Trương Văn Hải
Thủ quỹ:
Cô Huỳnh Thị Đào Kim


BAN CHỨNG ĐẠO:

Trưởng ban: Anh Trần Quý
Phó ban: Anh Tạ Thành
Thủ quỹ:
Cô Trần Thị Lành


Bà Hồ Thị Hiệp