Get Adobe Flash player


Nhiệm Kỳ 2009-2011

BAN TRUYỀN GIẢNG:

Ủy viên đặc trách:
Bà Nguyễn Thị Kim Hoa
Trưởng ban: Cô Nguyễn Thị Vương Giao
Phó ban: Anh Nguyễn Thanh Liêm
Thư ký: Cô Lô Thị Kim Ngân
Thủ quỹ:
Anh Bùi Ngọc Phước

 

BAN THĂM VIẾNG:

Ủy viên đặc trách: Bà Nguyễn Thị Kim Hoa
Trưởng ban: Ông Hồ Toàn
Phó ban: Ông Ông Văn Hiệu
Thủ quỹ:
Bà Hồ Thị Hiệp


 

BAN CHĂM SÓC:

Ủy viên đặc trách: Cô Dương Thị Thu Hà
Phó ban: Anh Trương Văn Hải
Thủ quỹ:
Cô Huỳnh Thị Đào Kim


BAN CHỨNG ĐẠO:

Ủy viên đặc trách: Anh Nguyễn Thiên Ý
Phó ban: Anh Trần Quý
Thủ quỹ:
Cô Phạm Thị Thanh Hà


Bà Hồ Thị Hiệp