Trong tình hình mới Hội thánh trở lại nhóm tập trung từ Chúa nhật ngày 02.12.2022 Kinh mời quý tín hữu cùng tham dự, xin tuân thủ thực hiện 5K theo quy định. Quý tín hữu nào cảm thấy sức khỏe không được tốt có thể ở nhà hiệp chung với Hội Thánh nhóm trực tuyến các chương trình thờ phượng Chúa sáng Chúa Nhật, giờ học Kinh Thánh Thiếu Nhi tối Chúa Nhật, giờ học Kinh Thánh của Khu Vực vào tối Thứ Năm.