Get Adobe Flash player


Album Trung Thu

Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị Album của Ban Truyền Giảng Nhân Dịp Trung Thu. Ao ước của chúng tôi khi sưu tầm những hình ảnh này để mọi người có thể nhìn lại những sinh hoạt của Hội Thánh trong những năm qua để cùng tạ ơn Chúa đã ban cho Hội Thánh mỗi năm có cơ hội truyền bá Danh Chúa cho các em nhỏ nhân dịp Trung Thu.

Xin click trên từng hình để vào xem Album.


Truyền giảng Trung Thu
05-09-2014
Nguyễn An Hy's Photo


Truyền giảng Trung Thu
05-09-2014
Nguyễn Thiên Ý's Photo


 TRUNG THU
09-09-2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Truyền Giảng Trung Thu 2010
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Trung Thu 2010
Trương Văn Hải's Photo


TRUNG THU 
19-09-2002
Nguyễn Thiên Ý's Photo