Get Adobe Flash player
Ban Thăm Viếng


Album Ban Thăm Viếng

Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị Album của Ban Thăm Viếng - Chăm Sóc.
Xin click trên từng hình để vào xem Album.

Ban Thăm Viếng Tết 
2015

Ban Thăm Viếng Tết
2015

Ban Thăm Viếng Tết
2015

Ban Thăm Viếng gặp mặt
cuối nhiệm kỳ 2014

Thăm Viếng Tết 2014
Hoàng Linh's photo

Thăm Viếng Tết 2014
Tín Ái's photo

Thăm Viếng Tết 2014
Trương Văn Hải's photo

Thăm Viếng Tết 2014
Huỳnh Phú Lộc's photo

Thăm Viếng Tết 2014
Lê Hoài Thiên Tâm's photo

Thăm Viếng Tết 2014
Lê Trung Tâm's photo

Thăm Viếng Tết 2014
Trần Thiện Điển's photo

Thăm Viếng Tết 2014
Lê Quang Tâm's photo

Thăm Viếng Tết 2014
Thiên Ý's photo


Thăm Viếng và Chúc Mừng
Giáng Sinh 2013

Các Hội Thánh Lân Cận
(Lưu Quốc Hùng's photo)

Huấn luyện Người
Đi Chăm sóc
Thiên Ý's photo


Thăm Viếng Tết 2013
Hoàng Linh's photo


Thăm Viếng Tết 2013
Nguyễn Minh Hiền's photo


Thăm Viếng Tết 2013
Lê Hoài Thiên Tâm's photo


Thăm Viếng Tết 2013
Trương Văn Hải và
Tín Ái's photo


Thăm Viếng Tết 2013
Thiên Ý's photo


 

Thăm Viếng và Chúc Mừng Giáng Sinh 2012
Các Hội Thánh Lân Cận


 

 

 

 

 

Thăm Viếng Tết  
tháng 01-2012
Đặng Hoàng Tín Ái's Photo

 

 

Thăm Viếng Tết  
tháng 01-2012
Nguyễn Hoàng Linh's Photo

 

 

Thăm Viếng Tết  
tháng 01-2012
Trương Văn Hải's Photo

 

 

Thăm Viếng Tết  
tháng 01-2012
Huỳnh Phú Lộc's Photo

 

 

Thăm Viếng Tết  
tháng 01-2012
Nguyễn Thiên Ý's 
Photo

 

 

Thăm Viếng 23-02-2011

 

Thăm Viếng 16-02-2011

Thăm Viếng Tết 2011

Ban Thăm Viếng
Ngày 22-09-2010

Thăm Viếng và Chúc Mừng Giáng Sinh 2010
Các Hội Thánh Lân Cận

 

 

Quý vị có những hình ảnh muốn góp phần vào Album này xin vui lòng gởi về địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .
Chân thành cảm ơn.