Get Adobe Flash player
Ban Phục Vụ


Album Ban Phục Vụ

Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị Album của Ban Phục Vụ. Ao ước của chúng tôi khi sưu tầm những hình ảnh này để mọi người có thể nhìn lại những sinh hoạt của Ban Phục Vụ trong những năm qua để thêm lòng yêu mến Chúa, yêu mến Hội Thánh mà Chúa đã thành lập tại thành phố Đà Lạt này.

Xin quý vị nhớ cầu nguyện cho Ban Phục Vụ luôn. Xin chân thành cảm ơn.

Xin click trên từng hình để vào xem Album.

(Nếu quí vị nào không xem được hình xin click lên dòng chữ bên dưới hình để xem).

Trang Trí Giáng Sinh 2012
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Thứ Bảy 11-02-2012
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Thứ Sáu 13-01-2012
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Trồng cây cảnh, chuẩn bị
khánh thành nhà thờ
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Chuẩn bị Giáng Sinh
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Thứ Bảy
03-12-2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Sơn Phòng Nhóm
30-11-2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Thứ Bảy 17-09-2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Thứ Bảy 20-08-2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Thứ Sáu 08-07-2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo


Thứ Ba 17-05-2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Thứ Bày 23-04-2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Thứ Bày 16-04-2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Thứ Bảy 11-12-2010
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Gói quà Giáng Sinh
17-12-2010
Nguyễn Thiên Ý's Photo