Get Adobe Flash player
Ban Nữ Giới


Album Ban Nữ Giới

Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị Album của Ban Nữ Giới. Ao ước của chúng tôi khi sưu tầm những hình ảnh này để mọi người có thể nhìn lại những sinh hoạt của Ban Nữ Giới trong những năm qua để thêm lòng yêu mến Chúa, yêu mến Hội Thánh mà Chúa đã thành lập tại thành phố Đà Lạt này.

Xin quý vị nhớ cầu nguyện cho Ban Các Ông Bà luôn. Xin chân thành cảm ơn.

Xin click trên từng hình để vào xem Album.

Chúa Nhật
28-10-2016