Get Adobe Flash player
Ban Cao Niên


Album Ban Cao Niên

Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị Album của Ban Các Ông Bà. Ao ước của chúng tôi khi sưu tầm những hình ảnh này để mọi người có thể nhìn lại những sinh hoạt của Ban Các Ông và Ban Phụ Nữ trong những năm qua để thêm lòng yêu mến Chúa, yêu mến Hội Thánh mà Chúa đã thành lập tại thành phố Đà Lạt này.

Xin quý vị nhớ cầu nguyện cho Ban Các Ông Bà luôn. Xin chân thành cảm ơn.

Xin click trên từng hình để vào xem Album.

Sinh nhật lần III
2017

Bồi Linh lần 9
19-09-2015

Kỷ niệm một năm thành lập
16-08-2015

Bồi Linh Lần 8
13-09-2014
Thiên Ý's Photo

Ban Cao Niên
31-08-2014
Thiên Ý's Photo

Sinh Nhật 16 Ban Các Ông 
22-06-2014
Trương Văn Hải's Photo

Ban Các Ông
30-03-2014
Thiên Ý's Photo

Ban Phụ Nữ
24-10-2013
Trương Văn Hải's Photo

Ban Phụ Nữ
24-10-2013
Ngọc Phước &
Thiên Ý's Photo

Chiều Chúa Nhật
01-09-2013
Thiên Ý's Photo

Chiều Chúa Nhật
14-07-2013
Thiên Ý's Photo

Chiều Chúa Nhật
07-07-2013
Thiên Ý's Photo

Chiều Chúa Nhật
09-06-2013
Thiên Ý's Photo

Chiều Chúa Nhật
26-05-2013
Thiên Ý's Photo

Chiều Chúa Nhật
23-06-2013
Phú Lộc's Photo

Chiều Chúa Nhật
17-03-2013
Thiên Ý's Photo

Chiều Chúa Nhật
03-03-2013
Thiên Ý's Photo

Chiều Chúa Nhật
06-01-2013
Thiên Ý's Photo

Chiều Chúa Nhật
06-01-2013
Thiên Ý's Photo

Chiều Chúa Nhật
02-12-2012
Thiên Ý's Photo

Chiều Chúa Nhật
11-11-2012
Thiên Ý's Photo

Chiều Chúa Nhật
04-11-2012
Thiên Ý's Photo

Bổi Linh Ban Cao Niên
Tráng Niên & Thanh Tráng
27-10-2012
Trương Văn Hải's Photo

Chiều Chúa Nhật
01-07-2012
Thiên Ý's Photo


Chiều Chúa Nhật
06-05-2012
Thiên Ý's Photo

Ban Các Ông Bà
tập hát Giáng Sinh
06-11-2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Bồi Linh Lớp Cao Niên &
Tráng Niên
03-09-2011
Liêm - Hải - Ý's Photo


Chiều Chúa Nhật
17-07-2011
Thiên Ý's Photo

Ban Phụ Nữ Đi Nha Trang
07-2011
Bà Mục Sư Bùi Phụng's Photo

Ban Các Ông
Chúa nhật 15-05-2011

Ban Phụ Nữ
Chúa nhật 15-05-2011

Chương trình Sinh Nhật lần 22
Ban Phụ Nữ
Chúa nhật 24-10-2010

Bồi Linh Lớp Cao Niên &
Tráng Niên
23-10-2010
Thanh Liêm's Photo

Bồi Linh Lớp Cao Niên &
Tráng Niên
23-10-2010
Trương Văn Hải's Photo

Bồi Linh Lớp Cao Niên &
Tráng Niên
23-10-2010
Thiên Ý's Photo

Những hình ảnh do Ban Phụ Nữ
sưu tầm, góp nhặt.


Hình ảnh sinh hoạt
Chúa nhật 22-08-2010Hình ảnh sinh hoạt
Chúa nhật 19-09-2010