Get Adobe Flash player
Album Xây Nhà Thờ


Album Xây Nhà Thờ

Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị Album Xây Nhà Thờ. Ao ước của chúng tôi khi thực hiện album này để mọi người có thể theo dõi diễn tiến những công việc xây ngôi nhà thờ mới.

Xin quý vị nhớ cầu nguyện cho công tác xây dựng này để sớm có đủ tài chánh để hoàn thành một ngôi nhà thờ mới, lớn đủ đáp ứng nhu cầu hiện nay của Hội Thánh. Xin chân thành cảm ơn.

Xin click trên từng hình để vào xem Album.

NHỮNG NGÀY CHUẨN BỊ CHO LỄ KHỞI CÔNG.

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ 06-05-2011

NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG THÁNG 05-2011
NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG THÁNG 06-2011
NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG THÁNG 07-2011
NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG THÁNG 08-2011
NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG THÁNG 09-2011
NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG THÁNG 10-2011
NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG THÁNG 11-2011
NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG THÁNG 12-2011
NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG THÁNG 1-2012
NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG THÁNG 2-2012