Get Adobe Flash player
Ban Đồng Ấu


Album Lớp Đồng Ấu

Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị Album của Lớp Đồng Ấu. Ao ước của chúng tôi khi sưu tầm những hình ảnh này để mọi người có thể nhìn lại những sinh hoạt của Lớp Đồng Ấu trong những năm qua. Xin Hội Thánh cầu nguyện cho các em để các em sớm nhận biết Chúa, dâng đời sống mình cho Chúa.

Xin click trên từng hình để vào xem Album.

 

Lớp Đồng Ấu Tổ Chức Thi Đàn Organ
16-02-2003

Để Album này có được những hình ảnh mới, xin quý vị có những hình ảnh muốn góp phần vào Album này thực hiện theo hướng dẫn ở dưới đây. Chân thành cảm ơn.