Get Adobe Flash player
Ban Chứng Đạo


Album Ban Chứng Đạo

Website Hội Thánh Đà Lạt xin giới thiệu Album BAN CHỨNG ĐẠO.

Xin chúng ta cầu nguyện để mỗi con cái Chúa trong Hội Thánh sẽ khao khát trở nên một chứng nhân cho
Cứu Chúa Jesus Christ, sẵn sàng đi ra rao giảng về Tin Lành Cứu Rỗi cho đồng bào chúng ta.
Ngày Chúa Tái lâm hầu gần! Bao nhiêu linh hồn đang đi vào chốn hình phạt kinh khiếp đời đời.
Trách nhiệm rao giảng Tin Lành không chỉ riêng của các Mục sư, Ban chấp sự hay Ban chứng đạo...
nhưng là của mỗi người chúng ta.


Lời Chúa phán rằng:
Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết
và chớ chối rỗi cho người đi xiêu tó đến chốn hình khổ"
(Châm Ngôn 24:11)


30-04-2012
Thiên Ý's Photo

26-04-2012
Thiên Ý's Photo

25-04-2012
Thiên Ý's Photo

24-04-2012
Thiên Ý's Photo

05-03-2012
Thiên Ý's Photo

28-02-2012
Thiên Ý's Photo

06-12-2011
Thiên Ý's Photo

15-11-2011
Thiên Ý's Photo

04-10-2011
Thiên Ý's Photo

27-09-2011
Thiên Ý's Photo

24-05-2011
Thiên Ý's Photo

03-05-2011
Thiên Ý's Photo


22-03-2011
Thiên Ý's Photo


16-03-2011
Thiên Ý's Photo


15-03-2011
Thiên Ý's Photo

08-03-2011
Thiên Ý's Photo


12-01-2011
Thiên Ý's Photo


16-12-2010
Thiên Ý's Photo


27-10-2010
Thiên Ý's Photo

10-03-2010
Thiên Ý's Photo